... izmjerit ću šećer u krvi
Danas ću napraviti
nešto zdravo...

... izmjerit ću šećer u krvi

— Marica H.