... prošetati se po parku
Danas ću napraviti
nešto zdravo...

... prošetati se po parku

— Andreja H.