IZVOR: dr. Ratimir Kovačević i suradnici, Priručnik dijetalne prehrane, Izdavač Hrvatska dijabetička udruga Klinika "Vuk Vrhovac"

Pravilna prehrana ključna je za očuvanje dobrog zdravlja odraslih osoba te čini osnovu pravilnog rasta i razvoja djece i adolescenata. Na ovom ćete mjestu naći čitav niz korisnih informacija o glavnim, odnosno osnovnim skupinama namirnica.