Nužne pretrage Koje markere napraviti za rak testisa?

Odgovara:

doc. dr. Zoran Peršec

urolog, KB Dubrava, Zagreb

PITANJE:
Koje sve tumorske markere trebam napraviti kako bih bio siguran da nemam tumor testisa?

Ranko N., Rab

 

ODGOVOR:
Javite se u urološku ambulantu, gdje će vam učiniti detaljan klinički pregled, ultrazvučni pregled cijelog skrotuma, uključujući zasebno testise s pripadajućim strukturama. Pregled se može dopuniti i kolor-doplerom, a u krvi se najčešće određuju alfa-feto protein (AFP), beta HCG humani korionski gonadotropin (beta-HCG) te enzim laktat-dehidrogenaza (LDH). Ovisno o nalazima indicira se daljnja obrada.

Facebook komentari