Od 1. lipnja Nova pomagala za dijabetičare na popisu HZZO-a

Riječ je o uređaju za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini s odgovarajućim senzorom i odašiljaču za kontinuirano mjerenje glukoze kod osoba koje koriste inzulinsku pumpu.

 

Na popis pomagala HZZO-a stavljena su nova pomagala za regulaciju šećerne bolesti: uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini s odgovarajućim senzorom i odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze kod osoba koje koriste inzulinsku pumpu.

 

Tko će ih moći koristiti

Pravo na uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini utvrđeno je na temelju stručnih preporuka i kriterija koji su navedeni u popisu pomagala, a moći će ga ostvariti osigurane osobe od 4 do 18 godina koje boluju od šećerne bolesti, trudnice, slijepe osobe i bolesnici koji su na intenziviranoj terapiji inzulinom (četiri i više doza inzulina ili inzulinska pumpa), s dokazanom hipoglikemijom u bolničkim uvjetima, a uz preporuku specijalista dijabetologa iz KBC-a Zagreb, KBC-a Sestre milosrdnice, KB-a Dubrava, Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, KBC-a Split, KBC-a Osijek i KBC-a Rijeka.

Dostupnost novih pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja očekuje se od 1. lipnja ove godine.

 

Više saznajte u novom broju Doktora u kući.

Facebook komentari