Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Naziv Predsjednik/ca Telefon Adresa
Hrvatska liga protiv reumatizma Simeon Grazio 01/3787-248 Vinogradska 29, Zagreb +Više
Hrvatska udruga leukemija i limfomi - HULL Dražen Vincek 01/487-3561 Trg hrvatskih velikana 2/II, Zagreb +Više
Hrvatska udruga leukemija i limfomi - podružnica Donji Miholjac dr. Ariana Okštajner Trg A. Starčevića (Dom zdravlja), Donji Miholjac +Više
Hrvatska udruga leukemija i limfomi - podružnica Slavonski Brod Miodrag Radmilović Stjepana Marjanovića 2, Slavonski Brod +Više
Hrvatska udruga leukemija i limfomi - podružnica Varaždin Dražen Vincek Ivana Meštrovića bb (Opća bolnica), Varaždin +Više
Hrvatska udruga leukemija i limfomi - podružnica Zadar Igor Blaslov , Zadar +Više
Hrvatska udruga leukemija i limfomi Zagreb Dubravko Hoic 01/487-3561 Trg hrvatskih velikana 2/II, Zagreb +Više
Hrvatska udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa - HULOH Hepatos 021/459-988, SOS: 0800400405 Doverska 29, Split +Više
Hrvatska udruga oboljelih od sklerodermije Jadranka Brozd 01/366-8098 Ulica Ivana Broza 26/1, Zagreb +Više
Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara Manda Knežević 01/383-1195 Varićakova ul. 20, Zagreb +Više
Hrvatska udruga prijatelja hospicija Egidio Ćepulić 01/234-4835 Hirčeva 1, Zagreb +Više
Hrvatska udruga srčanih bolesnika SRCE Veljko Šangulin 01/464-9844 Kneza Mislava 13, Zagreb +Više
Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest - HUAB Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica Vlaška ulica 24, Zagreb +Više
Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa HUHIV Tomislav Beganović 01/466-6655; SOS: 0800448767 Ul. Kneza Domagoja 10, Zagreb +Više
Hrvatska udruga za cističnu fibrozu Anja Kladar 01/561-6300 Ivanićgradska 38 (Dom zdravlja Istok), Zagreb +Više
Hrvatska udruga za epilepsiju Prof. dr. sc. Ivan Bielen 01 3712 115 (radnim danom od 8 do 14 sati) Sveti Duh 64, Zagreb (KB “Sveti Duh”, Klinika za neurologiju) +Više
Hrvatska udruga za pomoć osobama koje mucaju "Hinko Freund" Suzana Jelčić Jakšić 01/460-0254 Klaićeva 16, Zagreb +Više
Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata Đula mr.sc. Rušinović-Sunara, dr.med. 021/339-530 Čajkovskog 5, Split +Više
Hrvatska zajednica za Down sindrom Miramarska cesta 105, Zagreb +Više
Hrvatski savez dijabetičkih udruga Davor Bučević 01/4847-807 Ilica 48/II, Zagreb +Više
Hrvatski savez društava miasteničara HSDM Dubravka Čizmić 01/464-1356 Laginjina 16, Zagreb +Više