Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

ADHD I JA - Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Sandra Geri

Adresa

Rugvička 14
Dugo Selo

Telefon

01/2752-071

Mobitel

099/736-7605

Fax

01/275-2071

E-mail

adhd-i-ja@net.hr

Web adresa

http://www.adhd-i-ja.hr