Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

ANST 1700 - hmanitarna udruga za pomoć ovisnicima

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Nikša Džanko

Adresa

Doverska 11
Split

Telefon

021/459-922

Mobitel

095/720-8711

Fax

021/459-922

E-mail

anst@anst.hr

Web adresa

http://www.anst.hr