Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Centar za duhovnu pomoć (CDP)

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Adresa

Vodnikova 2/III
Zagreb

Telefon

01/4829-828

Fax

01/482-9829

E-mail

cdp@cdp.hr

Web adresa

http://www.cdp.hr