Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Centar za hagioterapiju Bjelovar

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Adresa

Massarykova 3/1
Bjelovar

Telefon

043/244-064

E-mail

lele.crnek@bj.t-com.hr