Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Centar za hagioterapiju Slavonski Brod

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Silvana Vrdoljak

Adresa

Slavonska 71
Slavonski Brod

Telefon

035/400-481

Mobitel

098/544-678

Fax

035/400-481

E-mail

mir@sb.t-com.hr