Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Centar za hagioterapiju - Split

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Jelena Gudelj

Adresa

Mohovilova širina 1/III
Split

Telefon

021/348-648

Fax

021/348-648

E-mail

info@hagioterapija-split.hr

Web adresa

http://www.hagioterapija-split.hr