Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Centar za skrb o plodnosti FertilityCare Hrvatska

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Katarina Grgić

Adresa

Ajela Pomoraca 11
Zagreb

Mobitel

098/771-124

E-mail

info@fertilitycare.hr

Web adresa

http://www.fertilitycare.hr