Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

ColonOS - Udruga oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa - Osijek

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Ozana Vignjević

Adresa

Crkvena 17
Osijek

Mobitel

091/348-0252, 091/764-3662

E-mail

colonos@colonos.hr

Web adresa

http://www.colonos.hr