Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Daruvarska dijabetička udruga

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Velimir Simić

Adresa

Frana Kršinića 11
Daruvar

Mobitel

098/937-1037