Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Dijabetička udruga Bjelovar

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Nataša Galović

Adresa

Veliko Korenovo 123a
Bjelovar

Mobitel

091/503-3288

E-mail

natasa.carek@gmail.com