Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Dijabetička udruga Garešnica

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Boško Kutleša

Adresa

V. Nazora 18
Garešnica

Telefon

043/545-099

E-mail

dug.garesnica@gmail.com