Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Dijabetička udruga "Zdravlje" Orahovica

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Stjepan Dujmić

Adresa

Bana Jelačića 21
Orahovica

Telefon

033/673-673

E-mail

stjepan.dujmic@vt.htnet.hr