Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

dr. sc. Vladimira Vuletić

Adresa

Av. Gojka Šuška 6, KB Dubrav, Zavod za neurologiju
Zagreb

Mobitel

098 1986 456

E-mail

parkinsonimi@gmail.com

Web adresa

http://www.parkinsonimi.com