... krenut ću u ostvarenje želja
Danas ću napraviti
nešto zdravo...

... krenut ću u ostvarenje želja

— Katarina M.