... kupit ću si cvijeće!
Danas ću napraviti
nešto zdravo...

... kupit ću si cvijeće!

— Marija P.