... zaštitit ću ga od krpelja
Danas ću napraviti
nešto zdravo...

... zaštitit ću ga od krpelja

— Ivica M.