GLAVNA UREDNICA PORTALA

Maja Šokčević Lovrić
maja.sokcevic.lovric@hanzamedia.hr

GLAVNA UREDNICA DOKTORA U KUĆI i VITE

Sandra Kukić

UREDNICA DEŽURNE ORDINACIJE

Vojka Jelić-Osrečak

NOVINARKA

Dea Marinović
dea.marinovic@hanzamedia.hr

KONTAKT ZA ČITATELJE

E-mail: urednistvo@zivim.hr
Tel: +385 1 610 3337

NAKLADNIK

HANZA MEDIA d.o.o.

Zagreb, Koranska 2
MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisen banci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
tel: +385 1 610 3760
fax: +385 1 610 3148
e-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA

Marko Smetiško (predsjednik Uprave)
Ana Hanžeković (članica Uprave)

NADZORNI ODBOR

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET

Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić

DIREKTOR IZDAVAŠTVA DIGITALNIH IZDANJA

Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@hanzamedia.hr
Telefon: 01 617 39 39

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Dejan Orešković
dejan.oreskovic@hanzamedia.hr

CROPIX FOTO SERVIS

tel: +385 1 610 3117, +385 1 610 3090
fax: +385 1 610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr