Vesna Bosanac, nutricionistkinja

Vesna Bosanac diplomirala je i doktorirala nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prva je nutricionistkinja u Hrvatskoj sa završenim poslijediplomskim specijalističkim studijem "Prehrana u sportu" pri Međunarodnim olimpijskim odborom. Predaje na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te Sveučilištu Libertas u Zagrebu. Surađuje s udrugama, institucijama i sportskim klubovima. Ranije je radila u hotelijerstvu, strukovnoj školi, nutricionističkom savjetovalištu i državnoj upravi. S engleskog je prevela nekoliko knjiga iz nutricionizma, te je koautorica računalnog programa za izradu jelovnika "Program Prehrane". Stručno se usavršava u zemlji i inozemstvu. Sudska je vještakinja za nutricionizam. Bavi se znanstvenim radom.