Cilj udruga pacijenata je da informiraju građane o njihovim postojećim pravima u sklopu statusa pacijenta te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu. Ukoliko tražite savjet udruge pacijenata ili se želite uključiti u njihov rad, iskoristite našu tražilicu i pronađite za sebe najpodesniju opciju.

Udruga dijabetičara Zaprešić

Za sve izmjene, dopune ili nove podatke...kliknite ovdje!

Predsjednik/ca

Sandra Bršec Rolih

Adresa

Trg mladosti 13
Zaprešić

Mobitel

091/313-1045

E-mail

sandra.brsec@gmail.com